…nevím kam

KONZULTACE

Na počátku spolupráce se s klienty dohodneme na účelu a cíli spolupráce. Může jít například o tyto oblasti:

  • vhodný směr kariéry (pracovní, osobní)
  • vhodná změna v oblasti práce i v osobním životě
  • hledání vhodné nabídky práce, vylepšení životopisu, jednání u pohovoru apod.
  • věrohodná prezentace svých silných stránek i rezerv
  • naplnění přání a potřeb v osobním životě
  • atd.

Na konzultaci naťukneme Vaši cestu otázkami a zamyšlením. Ukáže se, kde a jaké jsou možnosti celkového zlepšení řízení vlastní kariéry a života a na čem se dá pracovat.

Až pak se zaměříme na takovou podporu, která bude účelu a cíli spolupráce odpovídat:

konzultace brno

Být úspěšný znamená pro každého něco jiného… respektujme to.

Vybrat si, ujasnit si svoje předpoklady, představit si, co nastane, když… to je někdy obtížné, protože jsme už nějakou cestu ušli, naše zkušenosti, očekávání a očekávání okolí limituje naší představivost a odhodlání.

Máte-li zájem, ozvěte se:

Mgr. Tomáš Ergens, DiS.
poradce, lektor, personální konzultant
tomas.ergens@gmail.com
774 108 471

IMG_1512_orez