Proč Posuň se…

Život je cesta. Lidé se na cestu vydávají s různou výbavou, někdy s mapou, někdy s doporučenými zkratkami, po vyšlapaných cestách, přes bariéry, po svých, na vozíku, s odvahou, s radostným očekáváním cíle, s obavou z bloudění… Život jsou také výzvy v podobě úkolů nebo snů. Při překonávání výzev narážíme na místa, kde je nám dobře nebo nás ty místa děsí, potkáváme lidi, kteří nás doprovodí nebo zdrží, zjišťujeme, jak je naše výbava na cestu vhodná… Někdy se zastavíme, protože je nám dobře na místě, nebo potřebujeme načerpat síly, nebo jsme rádi za společnost lidí… Ale někdy nám na tom místě přestane být dobře, něco začne chybět, něco není v pořádku. Přitom nám ale ve výbavě může chybět něco, co by nám pomohlo to změnit, uvědomit si, co je špatně, přijít na to kudy se vydat dál, kde se naučit potřebné dovednosti, kde najít sílu k pokračování v cestě…

KAŽDÝ MŮŽE DĚLAT TO, CO JEJ NAPLŇUJE, NEBO ALESPOŇ NAJÍT PŘÍJEMNÝ ZPŮSOB DĚLÁNÍ.

zamestnani brnoMóda a trendy jsou kraviny.
Nenechte je, udělat z Vás blázny.

Posunout se z místa, kde nám není dobře, nemusí znamenat vždy radikální řezy, opouštění, riskování, vstup do nejistoty. Důležité je neztratit v průběhu změny motivaci a představu, PROČ to vlastně děláme, a jak se dostat do cíle.

KAŽDÉHO Z NÁS NAPLŇUJE NĚCO JINÉHO, KAŽDÝ Z NÁS SE MŮŽE NECHAT NAPLNIT NĚČÍM A NĚKÝM JINÝM… JE NA NÁS, JESTLI SE SMÍŘÍME S TÍM, JAK TO JE, A NECHÁME OKOLÍ, ABY NÁS PLNILO, NEBO SVŮJ ŽIVOT ZAČNEME PLNIT TÍM, CO NÁM UMOŽNÍ BÝT SPOKOJENĚJŠÍ…

První kroky jsou někdy malé, rozhodnutí k nim ale může být těžké.

Oblasti, kde Vám mohu pomoci

 • ROZHODOVÁNÍ O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ
 • HLEDÁNÍ MOŽNOSTÍ, KAM KARIÉRU A ŽIVOT NASMĚROVAT
 • POCIT, ŽE SE ŽIVOT A KARIÉRA NEVYVÍJÍ, JAK BYSTE CHTĚLI
 • CELKOVÁ NESPOKOJENOST
 • NESPOKOJENOST V NĚKTERÉ Z OBLASTÍ:
 • aktuální zaměstnání
 • hledání práce
 • vývoj pracovní kariéry
 • soulad práce a osobního života
 • pocit naplnění a smyslu toho, co dělám
 • jistota v dalším profesním směřování
 • vztahy s lidmi, kteří jsou součástí Vaší kariéry, kolegy, vedoucím atd.
 • zvládání úkolů, které se blíží nebo už jsou na stole
 • rozvoj dovedností, hledání zdrojů rozvoje
 • překonávání překážek na cestě pramenící z vlastního rozhodnutí
 • osobní kariéra (žiji život, který chci žít a cítím, že v něm mám své místo)

Lidé nachází podporu a jistotu v jiných lidech, zážitcích, nových dovednostech, ujasnění svých potřeb, v rozhodnutí a naplánování další cesty.

Jak Vám pomůžu

Zkusíme to jinak, posunout se:

 1. po zvážení možností a důsledků
 2. na základě vlastního rozhodnutí a ne tlaku okolí
 3. se správnou výbavou dovedností a znalostí
 4. na základě vnitřní motivace

Rád Vás doprovodím, k rozcestí, k prvnímu úspěchu, kde najdete sílu pokračovat sami, nebo Vás doprovodím, kam to bude pro Vás užitečné. Možná už jste první kroky udělali a oceníte pomoc při rozhodování jak dál, bilancování o přínosu změn a hledání energie pro pokračování.

Kde se nacházíte?

Nevím kam se můžu posunout
→ pojďte to zkonzultovat a tím vzniknou PŘÍLEŽITOSTI

Nevím jak na to
pojďte hledat cestu a tak se začne rýsovat PLÁN

Nemám na to dostatek dovedností
→ pojďte se něco naučit 
a díky tomu překonáte VÝZVY

Nemám sílu
→ pojďte do změny s podporou a najdete sílu dosáhnout ÚSPĚCHY