Disciplína vyžaduje důvod

Ještě ne… Určitě, ale jenom ještě… Zase jsem to nestihl/a… Jasně příště to uděláme jinak…

Takové věty někdy zaznívají, když se nedaří začít s prací na nových úkolech, učit se na státnice, dokončit domácí úkol, začít hledat novou práci, aktivně oslovovat firmy apod. A proč? Protože chybí vnitřní motivace, kvůli které je člověk připravený se ponořit do akce a nepoměřovat to s jinými zajímavějšími aktivitami jako může být setkání s přáteli, návštěva rodiny, pročtení novinek na facebooku, čtení novin, telefonování s kamarády, úklid bytu, uspořádání věci na stole apod. Lidé mají různé vnitřní potřeby a motivace a podle toho je pro ně to či ono zajímavé, motivující, prioritní. A pokud je nový úkol, hledání práce nebo naučení se na zkoušku výsledkem vnějšího tlaku nebo očekávání okolí, tak je logické, že to lákavé není. Na rozdíl od uspokojení potřeby sociálního kontaktu a potvrzení svého statusu, zorientování se v aktuální situaci ve společnosti, ve které žijeme, uspořádání prostoru okolo sebe, uvolnění se od stresu atd.

A jak to může každý SÁM změnit, aby se motivace přesunula?

  1. Zamyslet se nad tím „Jak chci, aby vypadal můj život za 10 let? Jak chci trávit volný čas, jakou práci chci dělat, v jakém prostředí chci žít, za co chci na sebe být hrdý… A co za 5 let? A za rok?“
  2. Uvědomit si „Co mohu za kroky pro to, aby to tak bylo, udělat já? Co může být první krok?
  3. Přijít na to „Co bude první věc, na které poznám, že dochází ke změně?
  4. A potom při plánování, kdy se na ty kroky vrhnout, myslet na to, že to nedělám z povinnosti, ale protože to je cesta k tomu, co chci… (ad 1.)

A nebo lze také pro tuto cestu najít průvodce v podobě poradce, kariérového poradce, kouče, někoho, kdo na Vás bude mít čas a bude mít odstup a pomůže Vám:

  • ujasnit si, jaký typ osobnosti jste, co jsou Vaše silné stránky, jaký je Váš motivační styl, jaký jste kariérový typ (jak se v kariéře přirozeně posunujete podle typu osobnosti) apod.
  • ujasnit si, co jsou Vaše potřeby, plány, sny, jak to souvisí s Vaším současným životem, jak se to může promítnout do Vaší motivace pro budoucnost
  • přijít na to, jak můžete své přednosti využít, a jak případné rezervy vytrénovat, a co jiného udělat, aby ze snů byly příležitosti…
  • přijít na to, co můžete sami udělat, první kroky, a dále ujasnit si kariérový, vzdělávací nebo životní plán, abyste neztratili směr na cestě, která bude jistě plná i překážek (uvnitř i v okolí)
  • rozvinout dovednosti týkající se time managementu, sebeřízení, slaďování současné práce, volného času, rodiny a práce na budoucím životě…