Extroverti a introverti na jednom pracovišti

Na světě a stejně tak v práci jsme lidé s různým způsobem prožívání a přístupem k úkolům, problémům a k životu. Třeba na poradě si extroverti budou užívat diskutování, probírání témat z různých úhlů, možnosti společně se nad tématem setkat a třeba u toho splknout i o jiných tématech. Introverti budou zřejmě poslouchat, vnitřně analyzovat informace a pokusí se přispět jen několika málo trefnými poznatky a při delším trvání porady budou unavení, přesycení podněty. Souvisí to s tím, že extroverti se nabíjí společenským kontaktem, komunikací, sdílením a k tomu potřebují ostatní lidi, a proto jsou tak dobří v navazování kontaktů a rozehrávání karet. Introverti potřebují pro načerpání energie prostor bez mnoha vnějších podnětů, kdy se mohou zamyslet hluboce a souvisle nad tématem, a právě proto jsou dobří ve vědeckém bádání, operacemi s mnoha daty, řešení složitých problémů.

O tomto je tento zajímavý článek (v angličtině).

Ale neexistují pouze extrémní typy, extrovertů a introvertů. Všichni jsme namíchaní od každého trochu. Ale možná Vám toto extrémní odlišení dvou pólů pomůže si uvědomit proč někteří kolegové při delší poradě začínají být podráždění (vyčerpaní), když už padlo přeci tolik skvělých nápadů. A jiní kolegové zase nemají potřebu dospět k nějakému závěru, řešení, dohodnout se, jak dál a rozejít se do svých kanceláří (izolace), když přece jde o to zamyslet se a najít řešení pro další klidnou samostatnou práci.

I takové sebepoznání a uvědomění si něčeho o ostatních je cestou, jak zasadit semínko budoucí příjemnější spolupráce s kolegy v současné nebo nové práci.