Špičky a útlumy v životě a kariéře

ŽIVOT ani KARIÉRA není čára. Je to spíš křivka s několika špičkami a propady. Propady značí někdy zklidnění, někdy ztrátu energie, někdy uvědomění si zbytečného sebeangažování a nakonec v ideálním případě smíření se sebou, svými stránkami silnými i slabými, svou minulostí a svým odkazem. Špičky značí zase zlomové okamžiky, výzvy, vypětí sil, „krize“, vrcholy úspěchu a kariéry. Je v přírodě i společnosti přirozené, že vrcholy nejsou stabilní, stejně jako útlumy vytváří prostor pro nové změny. Vůdce smečky je vystřídán, balónek praskne při nadměrném nafouknutí, ideologii si vyloží každý trochu jinak a naruší to konzistenci původní snahy o jednotu, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu…

Důležité je přijmout, že to je přirozené, abychom mohli zažít špičku, musíme k ní dospět vypětím sil, abychom měli sílu, musíme mít prostor zvolnit, abychom překonali výzvu a strach, musíme mít postoj odpovídající fázi života a kariéry.

  • Dokázat druhým, že jsme dobří a zasloužíme uznání.
  • Dokázat sobě, že uznání druhých nepotřebujeme, pro vlastní spokojenost.
  • Dokázat se soustředit jen na to, co můžeme dotáhnout k dokonalosti.
  • Dokázat sobě, že stopy, které jsme v životě udělali, jsou dostatečné a hovoří i nás dobře.

To jsou vývojové fáze. A proto i typ zaměstnání, přístup k práci, pracovní pozice a kolegové jsou zdrojem změn a motivace v dobrém i špatném slova smyslu. Změna je někdy to, co může v útlumu nastartovat novou sílu a otevřít cestu k nové špičce.

Překonat strach… strach ze změny… strach z neznámého… strach z nejistoty… strach ze ztráty statusu… strach ze ztráty pohodlí a jednoduchosti… Každý nový krok vyžaduje překonat strach. Pomůže, když se na situaci začneme dívat naopak, ne jako na ohrožení, ale jako na možnost zažít něco nového, neobvyklého, poznat sebe v nové situaci, poznat jestli lidem okolo záleželo na tom, v jaké jsme pozici, nebo jací jsme lidé…

Když zažíváme aktuální období a situace, nemáme prostor používat a uvědomovat si jiné dovednosti a části osobnosti, než které současnost vyžaduje. A proto se někdy obáváme změny, ve které předpokládáme nové situace. Ale je dobré si uvědomit, že v běžném období bez výkyvů nepoužíváme velkou část svého potenciálu, který čeká právě na nové výzvy přicházející se změnou.